Tools

Phonecom heeft een platform ontwikkeld bestaande uit een VPN netwerk van 80 stations in netwerk verbonden met een telefonische IPswitch AVAYA voor Preview Dialing toepassingen.
De scenario’s en de databases worden beheerd door een huisgemaakte CATI-applicatie (Computer Assisted Telephone Interviewing) die intern tot TAO herdoopt werd
« Télémarketing Assisté par Ordinateur ».
Deze software laat de ontwikkelaar van een telemarketing-actie toe om via een gebruiksvriendelijke interface :

 • een scenario te laten aflopen (genereren van tekstschermen);
 • gegevens/variabelen af te beelden;
 • de verkregen gegevens in “real time” in te voeren (dynamische keuzemenu’s voor gesloten vragen of invoerzones voor open vragen);
 • te werken met een geautomatiseerde boomstructuur (in functie van de keuzemenu’s wordt het vervolg van het gesprek bepaald, worden databases geraadpleegd);
 • coherentie testen tijdens het verloop van een script/gesprek;

Eigen aan deze software is een hele batterij aan standaardprocedures die verbonden zijn aan de afhandeling van de gesprekken :

 • een codificatie van alle doorlopen stadia tijdens een gesprek;
 • het beheer van de terug te bellen personen of van de oproepen zonder antwoord;
 • een analyse van de frequenties van de gevolgde wegen in het scenario of van de gegevens die tijdens het gesprek verzameld werden;
 • een analyse van de collectieve en individuele prestaties.
 • Koningslaan 73
  1060 Brussel

 • +32 2 542 11 00
  of 0800 20 111