USP

Flexibiliteit

Een belangrijke troef van interactieve communicatie medias zoals de telefoon, is de weerslag van een benadering in “real time” te kunnen analyseren. Het is van uiterst belang een situatie snel te kunnen diagnosticeren en om, indien nodig; meteen de noodzakelijk geachte aanpassingen uit te voeren.
Bij Phonecom vormen gehoorvermogen en vaardigheid om zich zonder enige wachttijd aan te passen aan de reële situatie (soms onvoorzienbaar) de basis van al haar opdrachten.

Eerbiedigen van de afgesproken objectieven en de verwachtingen van de klant

Het is absoluut noodzakelijk dat alle actoren van het agentschap – van de strategisch adviseur, de tele-operator of enquêteur, de redacteur van de scripts, de trainer, tot de terreinverantwoordelijken, er over de gehele lengte van hun opdracht op toezien om het best mogelijke resultaat te bereiken.

Precisie en doorzichtigheid

Een opdracht aan een externe partner toevertrouwen is uitgaan van een volledig vertrouwen dat vanzelfsprekend gebaseerd is op het rigoureus opvolgen van de afgesproken richtlijnen.
Deze taak met precisie uitvoeren verreist een totale doorzichtigheid door de opdrachtgever de mogelijkheid te bieden de goede vooruitgang van de opdracht op eenvoudige wijze te kunnen controleren (regelmatige reporting, monitoring, call-listening op de site of op afstand, …).

  • Koningslaan 73
    1060 Brussel

  • +32 2 542 11 00
    of 0800 20 111